Garantie

Als consument bent u van zorgen gevrijwaard door de wettelijke garantie, welke inhoudt dat uw aangekochte product doet wat u redelijkerwijs kunt verwachten. Solundo biedt 5 jaar fabrieksgarantie op al haar producten, met uitzondering van elektrische componenten, waar een garantietermijn van 1 jaar voor geldt. Gebreken, veroorzaakt door onjuiste montage en/of gebruik vallen niet onder de voornoemde garantiebepalingen.

Whatsapp
Loading..